สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เข้าระบบ     ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
ผู้ใช้งาน : 0 : บุคคลทั่วไป    
Server 111 Server 112 Server 149 คำอธิบาย
  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนรับผิดชอบ ปี 56
  จำนวนสำรวจทันตสุขภาพ
  จำนวนผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน ทุกรายการ ตามวันที่อัพเดต
  จำนวนคัดกรองความเสี่ยง
  จำนวนบันทึกการฝากครรภ์
  ค่าใช้จ่าย OPD แยกตามกลุ่มค่าใช้จ่าย
  ข้อมูลการประเมินสภาวะสุขภาพ ความสามารถ ผู้พิการ
  ข้อมูลกิจกรรมในชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
  ข้อมูลการให้บริการในชุมชนสำหรับกลุ่มเป้ าหมายในเขตรับผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ
  ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  ข้อมูลการตรวจติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  จำนวนบริการ ราย visit
  ข้อมูลการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการ
  จำนวนหัตถการแผนไทย
  เยี่ยมทารกหลังคลอด ใช้เงื่อนไขเยี่ยมครั้งที่ 2
  เยี่ยมมารดาหลังคลอด ใช้เงื่อนไขเยี่ยมครั้งที่ 2